facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EKSPERCI Z PÓŁNOCNEJ NADRENII-WESTFALII NA ŚLĄSKU

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek i Prorektor ds. Nauki, Promocji i Współpracy UŚ prof. Janusz Janeczek (Rektor Elekt) spotkają się w piątek 17 maja z delegacją z Landu Północnej Nadrenii-Westfalii. Wizyta gości w naszym regionie, która potrwa od 13 do 17 maja (poniedziałek-piątek), jest wynikiem współpracy nawiązanej między Województwem Śląskim a wyżej wymienionym landem Republiki Federalnej Niemiec. W skład delegacji wchodzą przede wszystkim eksperci dysponujący dużym doświadczeniem w zakładaniu i prowadzeniu ogrodów botanicznych oraz arboretów, ich wiedza może okazać się bardzo pomocna przy budowie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-Mokrem.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.