facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie pt. „Tragedie Seneki. Problemy krytyki tekstu”

uczestnicy konferencji robiący notatki w zeszytach, które leżą im na kolanach

11 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.15 w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro) rozpocznie się otwarte spotkanie pt. „Tragedie Seneki. Problemy krytyki tekstu”, w którym udział wezmą

  • dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota – prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studenckich i kształcenia, pracownik Katedry Filologii Klasycznej UŚ; jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury rzymskiej; autor takich książek, jak: „Magia i religia w twórczości Lucjusza Apulejusza z Madaury” (Kraków 2001), „Juwenalis” (Katowice 2009),
  • dr Iwona Słomak – adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki; latynistka i polonistka; badaczka retoryki i dramatu łacińskiego; autorka takich książek, jak: „»Phoenix rhetorum« Jana Kwiatkiewicza Wprowadzenie – przekład – opracowanie” (Warszawa 2016) oraz „Retoryka miłosnej batalii. »Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych afektów« Hieronima Falęckiego” (Warszawa 2017).


W ramach projektu badawczego „Biblioteka Pisarzy Antycznych” dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota i dr Iwona Słomak zajmują się tłumaczeniem oraz opracowywaniem tragedii Seneki. W serii ukazały się „Trojanki” (Katowice 2016) i „Edyp” (Katowice 2017), w przygotowaniu znajdują się „Kobiety fenickie, Thyestes i Fedra”.

Rozmowę moderować będzie dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek. Organizatorem wydarzenia jest Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.