facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVIII Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich

Ważnym punktem programu było spotkanie z władzami uczelni pomorskich. Na zdj. od lewej: prorektor ds. studenckich i sportu w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. dr hab. Kazimierz Kochanowicz, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Janusz Moryś i JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dr hab. Roman Drozd
Ważnym punktem programu było spotkanie z władzami uczelni pomorskich. Na zdj. od lewej: prorektor ds. studenckich i sportu w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. dr hab. Kazimierz Kochanowicz, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Janusz Moryś i JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dr hab. Roman Drozd

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.