facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVIII Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich

Ponad sześćdziesięciu redaktorów, reprezentujących czterdzieści sześć instytucji akademickich i naukowych, uczestniczyło w XVIII Zjeździe Redaktorów Gazet Akademickich w Gdańsku. Spotkanie odbywało się od 2 do 5 września 2010 r. Organizatorem tegorocznej edycji był Gdański Uniwersytet Medyczny, a współorganizatorami: Uniwersytet Gdański, Akademia Morska w Gdyni i Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
W historii Zjazdów Redaktorów Gazet Akademickich było to wydarzenie wyjątkowe, gdyż właśnie w Gdańsku w 1993 r. odbył się pierwszy zjazd inicjujący. Szczególnym punktem obrad było spotkanie z redakcją „Gazety AMG” z okazji jubileuszu 20-lecia jej wydawania. Redaktor naczelny czasopisma prof. dr hab. Wiesław Makarewicz (rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1999-2005) przedstawił historię i kolejne etapy jego rozwoju. Zjazdowi towarzyszyły: warsztaty dziennikarskie, prezentacje narzędzi informatycznych do redagowania i publikowania pism w internecie oraz dyskusje na temat tworzenia gazet akademickich.

W ramach spotkania redaktorzy mieli okazję zwiedzić kampusy akademickie w Gdańsku i Gdyni, zobaczyć specjalistyczne pracownie i laboratoria Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, spotkać się z Radą Rektorów Uczelni Pomorskich, odbyć rejs ORP Arctowski do Helu, odwiedzić Stację Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu i fokarium UG oraz wejść na pokład żaglowca szkolnego „Dar Młodzieży”.

Kolejny zjazd odbędzie się za rok w Opolu, a jego organizatorem będzie Politechnika Opolska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.