facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LXXII PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 27 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek jak zwykle o godzinie 12.00. Wśród przystępujących do promocji 3. doktorów habilitowanych - jedna osoba jest pracownikiem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a dwie pozostałe związane są z Uniwersytetem Śląskim. Natomiast spośród 22. doktorów – połowa to pracownicy innych niż Uniwersytet Śląski uczelni i instytucji: -Politechniki Śląskiej, -Śląskiej Akademii Medycznej, -Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, -Sądu Rejonowego w Bytomiu, -liceum ogólnokształcącego w Będzinie, -Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, -szkoły podstawowej w Bieruniu. Wymienione wyżej 22 prace doktorskie obroniono na wydziałach: - biologii i ochrony środowiska (4), - nauk społecznych (7), - pedagogiki i psychologii (7), - prawa i administracji (4). Na dzień dzisiejszy stopień doktora uzyskało w Uniwersytecie Śląskim 2126 osób, natomiast doktora habilitowanego - 302 osoby. Poniżej nazwiska promowanych: z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dyplom doktora w zakresie nauk biologicznych otrzymają: dr Małgorzata WĘGIEREK dr Iga LEWIN dr Aleksander STODÓŁKA dr Piotr GROBORZ z Wydziału Nauk Społecznych dyplom doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych otrzymają: dr hab. Barbara SZOTEK dr hab. Anna KARWIŃSKA dyplom doktora w zakresie nauk humanistycznych otrzymają: dr Aleksandra NAMYSŁO dr Grażyna OSIKA dr Anna Maria POCZĄTEK dr Sabina PAWLAS-CZYŻ dr Dominika BŁASIAK dr Marek MAZUR dr Paweł ĆWIKŁA z Wydziału Pedagogiki i Psychologii dyplom doktora w zakresie nauk humanistycznych otrzymają: dr Violetta RODEK dr Iwona WENDREŃSKA dr Anna WORSZTYNOWICZ dr Kamilla BARGIEL-MATUSIEWICZ dr Radosław MOLENDA dr Wojciech ZAJĄC dr Janusz STANEK z Wydziału Prawa i Administracji dyplom doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych otrzyma: dr hab. Andrzej MATAN dyplom doktora w zakresie nauk prawnych otrzymają: dr Magdalena WYSOGLĄD-ŁUKASIK dr Sławomir TKACZ dr Piotr STEC dr Jacek GĘSIAK

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.