facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CLVIII promocja doktorska

...oraz prof. dr hab. Danuta Stróż – dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach i dr hab. Waldemar Wojtasik – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
...oraz prof. dr hab. Danuta Stróż – dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach i dr hab. Waldemar Wojtasik – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.