facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CLVIII promocja doktorska

Doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w następujących jednostkach: Wydział Filologiczny – 6 osób, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach – 1 osoba...
Doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w następujących jednostkach: Wydział Filologiczny – 6 osób, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach – 1 osoba...

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.