facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”

Podjęte w ramach projektu ProspectUS działania służyć mają przede wszystkim wzmocnieniu potencjału badawczego uczelni, a w przygotowaniu nowej strategii rozwoju brane będą pod uwagę czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne
Podjęte w ramach projektu ProspectUS działania służyć mają przede wszystkim wzmocnieniu potencjału badawczego uczelni, a w przygotowaniu nowej strategii rozwoju brane będą pod uwagę czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.