facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”

Podczas inauguracji obecni byli ponadto przedstawiciele ekspertów zewnętrznych: prof. dr hab. Tomasz Szapiro, członek Prezydium KRASP, przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP,  rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012–2016 oraz dr hab. prof. UMK Dominik Antonowicz, pełnomocnik rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Podczas inauguracji obecni byli ponadto przedstawiciele ekspertów zewnętrznych: prof. dr hab. Tomasz Szapiro, członek Prezydium KRASP, przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012–2016 oraz dr hab. prof. UMK Dominik Antonowicz, pełnomocnik rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.