facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Rady IROs Forum na Uniwersytecie Śląskim

Logo International Relations Offices Forum

10 i 11 stycznia 2019 roku na Uniwersytecie Śląskim odbywało się posiedzenie Rady International Relations Offices Forum (IROs Forum) – sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Uczestników spotkania, które rozpoczęło się o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie uczelni, powitał prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Wystąpienie prorektora dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego

Wystąpienie prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów, promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą, wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego. Jednostka powstała w 2007 roku na podstawie umowy międzyuczelnianej, obecnie zrzesza 20 uczelni członkowskich, w tym Uniwersytet Śląski.

Program pierwszego dnia posiedzenia obejmował podsumowanie kadencji 2017–2018, omówienie spraw bieżących oraz planów na kolejne lata, a także wybory nowego przewodniczącego. Podczas drugiego dnia uczestnicy omawiali tematy związane z wymianą akademicką w ramach programu Erasmus+ KA103 i KA107, poruszone zostały między innymi kwestie dotyczące współpracy z sekcjami ESN, nowej edycji programu na lata 2021–2027 oraz metody promocji i upowszechniania rezultatów programu Erasmus+.

Dorota Maciejowska z Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (po prawej) i Liliana Lato z Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego (po lewej)

Funkcję przewodniczącej Rady IROs Forum powierzono Dorocie Maciejowskiej
z Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (po prawej),
dotychczasową przewodniczącą była Liliana Lato z Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego (po lewej)
fot. Sekcja Prasowa UŚ

W spotkaniu udział wzięło 24 ekspertów z 18 polskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Podczas posiedzenia nową przewodniczącą Rady wybrana została Dorota Maciejowska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczas funkcję tę pełniła Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Jej poprzedniczką była Agata Wójcik, reprezentująca Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego.

Wspólne zdjęcie uczestników posiedzenia

Wspólne zdjęcie uczestników posiedzenia
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Szczegółowe informacje na temat IROs Forum dostępne są na stronie: www.irosforum.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.