facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych w katowickim Rondzie Sztuki, 9 września 2010 r. o godz. 11.00, przedstawi ideę Konsorcjum oraz zaprezentuje atuty śląskich szkół wyższych. 

Głównym celem Konsorcjantów jest promocja szkolnictwa wyższego na terenie województwa śląskiego. Adresatami działań są przede wszystkim studenci zagraniczni.

Zdaniem uczelni wchodzących w skład Konsorcjum, studenci zagraniczni to naturalni ambasadorowie gospodarczy, naukowi i kulturalni województwa śląskiego. To bowiem właśnie na studiach zawiązują się przyjaźnie i znajomości zawodowe, które procentują przez całe życie.
Celem Konsorcjum jest także silne powiązanie studentów z gospodarką województwa śląskiego m.in. poprzez praktyki zawodowe. Aby sprostać temu wyzwaniu, uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum dostrzegają konieczność prowadzenia studiów w języku angielskim.

„Jestem studentką ekonomii i zdecydowałam się na studia w Katowicach, bo właśnie tu znalazłam to, co interesuje mnie w ekonomii. Co więcej, nawet przedmioty nauczane na uczelni w Polsce i Bułgarii są takie same. Polska była krajem, że wybrałem bez namysłu jako pierwszy. Mogłam wybrać gdzie chcę studiować, a Katowice wybrałam spośród Warszawy i Poznania. Dlaczego? Nigdy wcześniej tu nie byłam, ale myślę, że to doskonałe miejsce do nauki. Tylko szkoda, że jest tak zimno” – powiedziała Katirina Petkowa, studentka z Bułgarii.

Uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum, oddalone od siebie maksymalnie 80 km, oferują studia na dowolnym kierunku, którego ukończenie gwarantuje uzyskanie dobrej pracy lub będzie podstawą do realizacji celów naukowych. W ten sposób Konsorcjanci pragną powiększyć potencjał ekonomiczny i kulturowy województwa śląskiego poprzez jego umiędzynarodowienie.

Konsorcjum powstało 4 maja 2010 r. Obecnie w jego skład wchodzi 9 uczelni:

  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
  • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • Politechnika Częstochowska,
  • Politechnika Śląska,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Konferencję poprowadzi JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, w wydarzeniu uczestniczyć będą władze zaangażowanych uczelni.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.