facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podsumowanie 14. młodzieżowego szczytu klimatycznego

...udział wzięli m.in.: przewodnicząca zgromadzenia ogólnego ONZ, sekretarz wykonawcza UNFCCC oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pełniący funkcję prezydenta COP24 i przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego
...udział wzięli m.in.: przewodnicząca zgromadzenia ogólnego ONZ, sekretarz wykonawcza UNFCCC oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pełniący funkcję prezydenta COP24 i przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego

Foto: Tomasz Kawka

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.