facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NAUKA A JAKOŚĆ ŻYCIA

Wilno VII Międzynarodowa Konferencja Nauka a jakość życia, tym razem pod hasłem: Edukacja w perspektywie stulecia, odbędzie się w dniach od 20 do 22 czerwca w Uniwersytecie Polskim w Wilnie (Universitas Studiorum Polona Vilnensis). Organizowane co dwa lata (począwszy od 1990 roku) z inicjatywy Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy interdyscyplinarne spotkania przyczyniają się walnie do umacniania wspólnoty akademickiej w tym regionie. Od wielu lat związany jest ze Stowarzyszeniem prof. Artur Starczewski (Kierownik Katedry Grafiki Projektowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego cieszyńskiej Filii UŚ) - pełniący także funkcję członka Rady Programowej Konferencji w zakresie sztuk plastycznych. Obrady odbywać się będą w ośmiu sekcjach tematycznych: 1. Edukacja a wartości duchowe, 2. Edukacja dla rodziny, 3. Edukacja dla zdrowia, 4. Edukacja w zakresie nauk ścisłych, 5. Edukacja ekonomiczna i technologiczna, 6. Edukacja prawna i polityczna, 7. Edukacja dla sztuki, 8. Wilno jako ośrodek edukacji (wielu kultur i cywilizacji).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.