facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja intensywnego kursu języka polskiego dla studentów programu ERASMUS

studenci

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego we wrześniu 2010 r. gościć będzie grupę 58 studentów z całego świata, którzy od października podejmą studia na polskich uczelniach w ramach programu Erasmus. Intensywny kurs języka polskiego organizowany jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej co roku na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Kurs rozpocznie uroczysta inauguracja, która odbędzie się 2 września 2010 r. o godzinie 10.30 w sali Rady Wydziału im. Z.J. Nowaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Poprowadzą ją: dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor oraz wicedyrektor Szkoły dr Aleksandra Achtelik. W inauguracji będą uczestniczyć prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz oraz prodziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Marian Kisiel. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Uczenie się języka przez dziewczęta i chłopców” wygłosi prof. zw. dr hab. Janusz Arabski.

Oprócz zajęć lektoratowych studenci będą uczestniczyli w cyklu wykładów i seminariów prowadzonych przede wszystkim przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto poznają polskie tradycje, zaprezentują swoje własne kraje podczas Spotkania Narodów, wymienią doświadczenia z cudzoziemcami na stałe mieszkającymi w naszym kraju oraz z Polakami, którzy w latach ubiegłych studiowali na zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus. Nie zabraknie również popołudniowych zajęć praktycznych – studenci będą mieli okazję zmierzyć się z polską ortografią, śpiewać polskie piosenki, wziąć udział w teatrzyku poezji dziecięcej czy podziwiać dzieła polskiej kinematografii. Program turystyczno-krajoznawczy został ukierunkowany na ukazanie studentom piękna naszego regionu, jako że spora grupa podejmie studia właśnie na śląskich uczelniach. Bliżej zaprezentowane zostaną Katowice, Pszczyna, Oświęcim, Cieszyn i sąsiadujący ze Śląskiem Kraków.

29 września 2010 r. 2010 r. odbędzie się zakończenie kursu połączone z wręczeniem dyplomów dla studentów z 16 krajów Unii Europejskiej (dołączy do nich grupa z Politechniki Śląskiej z krajów tak egzotycznych, jak: Honduras, Salwador czy Nikaragua).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.