facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium „Negocjacje w biznesie”

Negocjacje w biznesie

13 września 2010 r. o godz. 12.00 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się seminarium „Negocjacje w biznesie”. Wydarzenie, przeznaczone dla członków i przyjaciół Śląskiego Klubu Biznesu, wpisuje się w szerszy cykl spotkań przebiegających pod tytułem „Nauka dla biznesu”.

W konferencji udział weźmie prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

W programie seminarium przewidziano wykłady i dyskusję. O różnicach międzykulturowych w świecie biznesu opowie dr Urszula Michalik z Zakładu Angielskiego Języka Biznesu UŚ. Dr Robert Bońkowski z Zakładu Językoznawstwa Historycznego i Porównawczego UŚ przedstawi filologiczny aspekt negocjacji w biznesie. „Nowe możliwości edukacyjne Uniwersytetu Śląskiego” zaprezentują prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, prodziekan Wydziału Filologicznego oraz dr Robert Bońkowski.

Organizatorem wydarzenia jest Regionalne Centrum Biznesu oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.