facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Oferty pracy i konkursy na stanowiska innych uczelni

Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie chemii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem elektrochemii do pracy w projekcie NCN OPUS 13 pt. „Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych”:

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Dydaktyki Chemii w zakresie dydaktyki chemii ze specjalnością: dydaktyka chemii, chemia ciała stałego i spektroskopia:

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Metod Obliczeniowych Chemii w zakresie chemii teoretycznej i obliczeniowej:

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii organicznej:

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora (typu post-doc) na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie fizykochemii ciała stałego do realizacji projektu NCN SONATA BIS 7 pt. „Elektroprotyczne i redoksowe mechanizmy aktywacji prekursorów reaktywnych form tlenu na nieorganicznych mimetykach katalazy lub peroksydazy”:


Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia 2018 roku.


Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie spektroskopii oscylacyjnej do pracy w projekcie POLONEZ 2


Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca 2018 roku.


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.