facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Oferty pracy i konkursy na stanowiska innych uczelni

Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii:


Zgłoszenia przyjmowane są do 4 marca 2019 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora (typu post-doc) na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie biologii molekularnej do pracy w projekcie TEAM pt. „ Development of small molecules for the immune checkpoint targeting in cancer therapy”:


Zgłoszenia przyjmowane są do 16 września 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii nieorganicznej do pracy w projekcie NCN OPUS 14 pt. „Nowe kompozytowe materiały katodowe do zastosowania w ogniwach paliwowych”:


Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie fizykochemia/chemia biologiczna do pracy w projekcie NCN SYMFONIA 3:

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018 roku. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.