facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 30-lecia „Solidarności” na Uniwersytecie Śląskim

solidarność

4 września 2010 r. o godz. 11.00 w Instytucie Fizyki, w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia powstania „Solidarności” na Uniwersytecie Śląskim, odbędzie się spotkanie z prof. Edwardem Klukiem i Piotrem Rajskim. W uroczystości udział wezmą JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prof. dr hab. Krystian Roleder, dyrektor Instytutu Fizyki UŚ.

Spotkanie będzie okazją do refleksji rocznicowych, prof. Edward Kluk i Piotr Rajski ocenią, z perspektywy emigrantów politycznych, dokonania „Solidarności” w latach 80., a także wezmą udział w dyskusji. Ewa Żurawska, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” UŚ, przypomni paradygmat „Solidarności” oraz opowie o jej postulatach dotyczących strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wobec uczelni państwowych. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie książka Piotra Rajskiego pt. „Uherce to takie miłe więzienie koło Leska”.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.