facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

51. inauguracja roku akademickiego

...aby rozpoczynający się kolejny rok był pomyślny i przyniósł satysfakcję z sukcesów osobistych oraz tych, które składają się na dorobek uczelni
...aby rozpoczynający się kolejny rok był pomyślny i przyniósł satysfakcję z sukcesów osobistych oraz tych, które składają się na dorobek uczelni

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.