facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STUDENCKIE DNI O EUROPIE

23-24 kwietnia 2002 r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, Sala Sympozjalna 1) odbędą się "Studenckie Dni o Europie" pod honorowym patronatem ministra Jana Truszczyńskiego - Głównego Negocjatora Polski z Unią Europejską oraz Róży Thun - Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W pierwszym dniu przeprowadzone zostanie Referendum Studenckie na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej, a w drugim dniu odbędzie się konferencja. Wyniki referendum natychmiast po podliczeniu zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej "Studenckich Dni o Europie". Program Konferencji: 9.00 - Rozpoczęcie Konferencji, przywitanie uczestników oraz gości przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Tadeusza Sławka 9.10 - Przedstawienie pierwszych wyników Referendum z 23 kwietnia 2002 roku. 9.20 - German Interests in EU Enlargement. Markus Broich pracownik naukowy Instytutu Europejskiego przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie 10.10 - The Stabilisation and Association Process of the EU with countries in South Eastern Europe Martin Frewer pracownik naukowy Instytutu Europejskiego przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie 11.00 – 11.30 Przerwa 11.30 – 13.00 Debata oksfordzka: Rok 2004 Polska w Unii Europejskiej? Moderacja: Krzysztof Bobiński wydawca dwutygodnika Unia&Polska Wykład wprowadzający: Krzysztof Bobiński - Szanse i zagrożenia płynące z rozszerzenia Unii Europejskiej dla Polski, pozostałych kandydatów oraz krajów członkowskich. 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa 14.00 – Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Róża Thun prezes Fundacji im. Roberta Schumana 14.50 – Przedstawienie ostatecznych wyników Referendum z 23 kwietnia 2002 roku. 15.15 – Aktualny stan negocjacji Polski z Unia Europejską oraz najpoważniejsze problemy w przebiegu negocjacji w ich ostatniej fazie. Jan Truszczyński główny negocjator ze strony Polski z Unią Europejską 16.10 – Doświadczenia Słowenii na drodze do Unii Europejskiej (Wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego) Zvon Dragan ambasador Słowenii w RP 17.00 – Zakończenie Studenckich Dni o Europie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.