facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty i szkolenia w ramach Szkoły Liderów

szkoła liderów

Od 12 do 14 sierpnia 2010 r. Szkoła Liderów prowadziła warsztaty i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać techniki budowania grupy zadaniowej, efektywnego zarządzania czasem, wyznaczania celów oraz zarządzania projektem.

Szkoła Liderów to projekt skierowany do młodych mieszkańców Rybnika. Ma na celu edukację uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przygotowanie ich do pełnienia roli liderów społecznych.

Szkolenia organizowane przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego – Dariusza Laskę i Wojciecha Kiljańczyka – prowadzone są na zasadach wolontariatu.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.