facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER

W dniach 24-25 kwietnia odbędzie się w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Biur Karier, zorganizowana z inicjatywy Biura Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Motywem przewodnim spotkania, w którym udział wezmą także przedstawiciele Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego, będzie standaryzacja działalności biur karier, ze szczególnym uwzględnieniem jakości obsługi klienta. Specjalny blok zajęć będzie dotyczył rządowego programu Pierwsza praca. W trakcie konferencji przewidziano również zajęcia praktyczne mające na celu przybliżenie idei projektu Career Manager, którego zasady przedstawi Rafał Szczepanik z Communication Partners (firmy będącej wydawcą pracuj.pl). Celem tego projektu jest stworzenie i nieodpłatne udostępnienie studentom narzędzi (testów, kwestionariuszy, warsztatów szkoleniowych itp.), które pozwolą im określić własne predyspozycje zawodowe, wesprą w rozwoju zawodowym i osobowościowym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.