facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Barbara Kożusznik prezydentem Division 1

prof. Barbara Kożusznik

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ została wybrana prezydentem Division 1 w International Association of Applied Psychology (IAAP) – największej i najstarszej na świecie międzynarodowej organizacji zrzeszającej psychologów, której największą sekcją jest sekcja psychologii pracy i organizacji (Division 1). Głównym celem zrzeszającej psychologów z większości krajów świata Division 1 jest wywieranie wpływu na kształtowanie polityki organizacji międzynarodowych (przede wszystkim ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia oraz International Labor Organization). Divison 1 zmierza też do zwiększenia liczby swoich reprezentantów w ONZ (Nowy Jork, Wiedeń, Genewa).

Prof. Barbara Kożusznik objęła funkcję prezydenta Division 1 na kadencję 2018–2022 w czasie ICAP (International Congress of Applied Psychology) w Montrealu, który odbywał się od 26 do 30 czerwca 2018 roku. Prof. Barbara Kożusznik jest członkiem IAAP od 1999 roku, w którym pełniła funkcje Membership Chair, sekretarza, a potem prezydenta-elekta. W Polsce współtworzyła i została wybrana prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO). Jest psychologiem specjalizującym się w problematyce psychologii organizacji i zarządzania, autorką lub współautorką 16 monografii i ponad 100 artykułów naukowych poświęconych problematyce kierowania, doskonalenia pracy zespołów pracowniczych oraz rozwoju i doskonalenia skuteczności działania (również w roli menedżera), a także redaktorką 7 książek. Jest doradcą i konsultantem opracowującym diagnozy i dobór kadry kierowniczej, projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – polityką personalną firmy, systemami ocen i motywacji, budowania polityki sukcesorów, budowania zespołów i in.; prowadzi ponadto szkolenia z zakresu kierowania ludźmi i doskonalenia pracy zespołowej.

Prof. Barbara Kożusznik objęła funkcję prezydenta Division 1 na kadencję 2018-2022 w czasie ICAP - International Congress of Applied Psychology w Montrealu, który odbył się 26-30.06.2018. Jej poprzednikiem jest prof. Gary Latham, który sprawował tę funkcje w latach 2014-2018 (oboje na zdjęciu)

Na zdjęciu prof. Barbara Kożusznik, która podczas ICAP – International Congress of Applied Psychology w Montrealu objęła funkcję prezydenta Division 1 na kadencję 2018–2022 oraz pełniący tę funkcję w latach 2014–2018 prof. Gary Latham
Fot. Katarzyna Natalia Więcek-Jakubek

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.