facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WSPÓŁCZESNE TRENDY METOD DOŚWIADCZALNYCH FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Andrzej Oleś z Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (doktor honoris causa AGH, członek Polskiej Akademii Umiejętności) wygłosi wykład pt.: Współczesne trendy metod doświadczalnych fizyki ciała stałego. Konwersatorium odbędzie się w środę 24 kwietnia o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach). Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka tych metod w ostatnich dziesięcioleciach. Na ich tle będą ukazane zmiany spowodowane komputeryzacją oraz możliwością skanowania i obrazowania. Będzie także podkreślona rola promieniowania synchrotronowego i omówione wykorzystanie jego zalet: świetlności, kolimacji, polaryzacji i koherencji. Pokazana zostanie - poprzez opis nowych metod - odpowiedź nauki na współczesne wymagania co do rozpoznawania zjawisk w skali nm (10-9 m) i fs (10-15 s). Zostaną zarysowane dalsze kierunki rozwoju metod i wynikające z nich konsekwencje w nauczaniu fizyki. Wykład będzie bogato ilustrowany.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.