facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OTWARTE DRZWI DO PIERWSZEJ PRACY

logo Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zainicjował działalność związaną z ogólnopolskim programem Pierwsza Praca. Do współdziałania na rzecz szeroko pojętej aktywizacji poszukujących zatrudnienia zaproszono przedstawicieli biur karier uczelni wyższych z regionu, w tym również Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego. W poniedziałek 22 kwietnia w katowickiej siedzibie WUP odbędzie się spotkanie, w czasie którego zaprezentowana zostanie, między innymi, idea działalności BPiK, jej cele i podejmowane działania. Katowicki WUP jest także organizatorem akcji: Otwarte drzwi uczelni, przygotowywanej wspólnie z Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.