facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXVI MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA FIZYKI TEORETYCZNEJ

Konferencja naukowa o tradycyjnej nazwie: Międzynarodowa Szkoła Fizyki Teoretycznej, organizowana corocznie od 1976 roku, jest najstarszą cykliczną konferencją naukową na Górnym Śląsku. Przez 26 lat zdobyła sobie uznanie w międzynarodowym i polskim środowisku naukowym. Tegoroczna edycja, poświęcona fizycznym podstawom informatyki kwantowej i komputerów kwantowych, odbędzie się w dniach od 3 do 7 września w Ustroniu. Jak poinformował dr hab. Sławomir Bugajski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MSFT, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej UŚ: Bezpośrednim adresatem konferencji są naukowcy Uniwersytetu Śląskiego. Ich osiągnięcia badawcze mają szansę prezentacji na szerokim międzynarodowym forum, oni też zyskują co roku kolejną możliwość bezpośredniego kontaktu i dyskusji z renomowanymi fizykami, których nazwiska znali dotąd z publikacji i monografii. Osobiste kontakty nawiązane w czasie konferencji prowadzą często do długoletniej owocnej współpracy naukowców z naszego Uniwersytetu z czołowymi ośrodkami zagranicznymi. Konferencja odgrywa również wielką, choć niedocenianą rolę w promocji Uniwersytetu i Regionu w świecie. Trzeba wziąć pod uwagę, że wybitni naukowcy z różnych krajów, którzy od 26 lat przyjeżdżają tutaj aby wziąć udział w konferencji, należą do elit opiniotwórczych i ich wpływ na kształtowanie się pozytywnego wizerunku Uniwersytetu i Górnego Śląska w świecie jest bardzo duży. Tegoroczna konferencja poświęcona jest szczególnie aktualnej i szybko rozwijającej się dziedzinie badań: fizycznym podstawom informatyki kwantowej i komputerów kwantowych. Z tą tematyką badawczą wiążą się nadzieje na rozwój nowych, rewolucyjnych technik przetwarzania informacji. Konferencja stworzy dla naszego Uniwersytetu możliwość dotrzymania kroku niezwykle szybkiemu postępowi w tej dziedzinie. Jest sprawą pierwszorzędnej wagi by naukowcy z naszego regionu byli obeznani z tą tematyką, gdyż pozwoli to na szybsze wdrożenie technologii kwantowych, które pojawią się w dającej się przewidzieć przyszłości. Dzięki temu Górny Śląsk miałby szansę stać się "Kwantową Wyżyną", ważnym ośrodkiem badawczym i wdrożeniowym powstającej na naszych oczach informatyki kwantowej.
Szczegółowe informacje na temat konferencji (w tym także formularz zgłoszeniowy) na aktualnej stronie internetowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.