facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”

Dr hab. Elżbieta Turska omówiła „Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania zadowolenia z wybranych obszarów życia polskich imigrantów poakcesyjnych”
Dr hab. Elżbieta Turska omówiła „Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania zadowolenia z wybranych obszarów życia polskich imigrantów poakcesyjnych”

Foto: Grzegorz Głupczyk

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.