facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego powrócili z wyprawy do Peru

peru

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego uczestniczą w badaniach naukowych, mających na celu stworzenie podwaliny naukowej pod przyszły Park Narodowy Kanionu Colca i Doliny Wulkanów w południowym Peru. Projekt, w ramach którego od 2003 roku realizowane są wyprawy, został zainicjowany przez pracowników i studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. W ramach tego przedsięwzięcia grupa naukowców z Uniwersytetu Śląskiego bada tektoniczne uwarunkowania wulkanizmu oraz pozycję strukturalną i rozwój Kanionu Colca. Zespół zajmuje się także analizą mineralizacji pierwotnej i wtórnej law wulkanicznych.

W obszarze zainteresowań naukowców znajdują się m.in. erupcje wulkanów, przemieszczenia i deformacje gruntu związane z aktywnością uskoków, trzęsienia ziemi, osuwiska, lawiny błotne. Wyprawy do Peru mają umożliwić poznanie strukturalnych założeń i tektonicznej ewolucji samego kanionu, odpowiedzieć na pytanie o geodynamiczne uwarunkowania oraz wpływ aktywności tektonicznej tego obszaru na procesy wulkaniczne i wynikające z tego zagrożenia dla środowiska.

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego tworzą tzw. grupę tektoniczną, którą kieruje prof. UŚ dr hab. Jerzy Żaba z Katedry Geologii Podstawowej. W skład zespołu wchodzą: dr Justyna Ciesielczuk, dr Zbigniew Małolepszy oraz mgr Krzysztof Gaidzik.

Niedawno grupa powróciła z trwającej ponad miesiąc wyprawy. Od 26 czerwca do 30 lipca 2010 r. prace badawcze prowadzili dr Justyna Ciesielczuk oraz mgr Krzysztof Gaidzik.
W poprzednich ekspedycjach uczestniczyli:
– prof. UŚ dr hab. Jerzy Żaba, dr Zbigniew Małolepszy (2006 r.);
– prof. UŚ dr hab. Jerzy Żaba, dr Justyna Ciesielczuk, mgr Krzysztof Gaidzik (2008 r.).

 

   O wydarzeniu pisał również  „Goniec Górnośląski” w artykule Hanny Grabowskiej-Macioszek pt. „W Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.