facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych

Podczas spotkania omówiony został system mediacji w Polsce oraz wnioski płynące z przeprowadzonych badań, zorganizowany został również panel dyskusyjny pt. „Trzy dekady mediacji w konfliktach zbiorowych w Polsce. Konstruktywna interwencja czy obligatoryjna uciążliwość?”
Podczas spotkania omówiony został system mediacji w Polsce oraz wnioski płynące z przeprowadzonych badań, zorganizowany został również panel dyskusyjny pt. „Trzy dekady mediacji w konfliktach zbiorowych w Polsce. Konstruktywna interwencja czy obligatoryjna uciążliwość?”

Foto: Materiały CINiB-y

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.