facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski wyróżniony Honorową Nagrodą „Złoty Cietrzew”

28 lipca 2010 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach został uhonorowany wyróżnieniem – Nagrodą Honorową „Złoty Cietrzew”. Kapituła nagrody doceniła wkład śląskiej Alma Mater w działalność naukową na rzecz ochrony środowiska.

Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania osób i instytucji, które przyczyniły się do rozwoju działań proekologicznych, podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznej edukacji dzieci i młodzieży. Stanowi również formę podziękowania za podejmowanie działań sprzyjających realizacji celów związanych z ekologiczną działalnością regionu.

W skład kapituły nagrody weszli:

  • prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz – dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • prof. dr hab. Józef Myrczek – Prezes Zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach,
  • Władysław Serafin – prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
  • Sławomir Kowalski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Adam Pastuch – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,
  • dr Marek Krzyśków – przewodniczący komisji rewizyjnej Izby Importerów i Eksporterów w Mysłowicach,
  • Mieczysław Marian Barański – prezes fundacji „Kropla Życia”.

Uroczyste wręczenie statuetek „Złotego Cietrzewia” odbędzie się 31 lipca 2010 r. o godz. 18.00 w Koszęcinie podczas I Rodzinnego Pikniku Łowiecko-Leśnego „Cietrzewisko 2010”. W uroczystości udział weźmie p.o. kanclerza Uniwersytetu Śląskiego dr Ewa Magiera. Organizatorem wydarzenia jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, współorganizatorami natomiast są m.in. Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie.

Nagroda Honorowa „Złoty Cietrzew” przyznana została również:

  • Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. w Katowicach za działalność proekologiczną,
  • Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wspieranie inicjatyw proekologicznych.

 

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.