facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UŚka wypływa na wody Zbiornika Goczałkowickiego

zizozap

UŚka to łódź motorowa zakupiona na potrzeby realizacji projektu badawczego „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)”. Łódź stanowi istotne narzędzie w badaniach Zbiornika Goczałkowickiego, jest niezbędna do poboru prób wody, osadów dennych, flory i fauny jeziornej oraz do obserwacji zbiornika w trakcie występowania różnorodnych zjawisk meteorologicznych. Realizatorzy projektu nadali jej wdzięczne imię UŚka.

16 sierpnia 2010 r. o godz. 13.00 odbędzie się uroczyste wodowanie UŚki na wodach Zbiornika Goczałkowickiego. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Załogę UŚki będą stanowić wykonawcy projektu, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Politechniki Krakowskiej, z których wielu posiada uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych. UŚka będzie wyposażona w sprzęt do poboru osadów dennych (czerpacze Ekmana i Kajaka), do poboru wody (batymetry), siatki do odłowu planktonu, a także echosondę, która posłuży nie tylko do prac badawczych, ale także zapewni bezpieczne żeglowanie po wodach goczałkowickiego jeziora. Specyfika Zbiornika Goczałkowickiego, a zwłaszcza jego niewielka głębokość uwarunkowały wybór projektu. UŚka to łódź motorowa płaskodenna o długości około 8 m i szerokości 2,5 m oraz stosunkowo małym zanurzeniu (28–40 cm), co jest niezwykle ważne w zbiornikach o płytkich wodach. Przestronna kabina umożliwi korzystanie z aparatury elektronicznej nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

UŚka będzie wyposażona w sprzęt do poboru osadów dennych (czerpacze typu Ekman-Birge i Kajak), do poboru wody (batymetry), siatki do odłowu planktonu, a także echosondę, która posłuży nie tylko do prac badawczych, ale także zapewni bezpieczne żeglowanie po wodach goczałkowickiego jeziora. Specyfika Zbiornika Goczałkowickiego, a zwłaszcza jego niewielka głębokość uwarunkowały wybór projektu. UŚka to łódź motorowa płaskodenna o długości około 8 m i szerokości 2,5 m oraz stosunkowo małym zanurzeniu (28–40 cm), co jest niezwykle ważne w zbiornikach o płytkich wodach. Przestronna kabina umożliwi korzystanie z aparatury elektronicznej nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

       

    

TVS

O wydarzeniu informowała również Telewizja Silesia w materiale autorstwa Marty Buchli pt. „UŚka zbada jezioro goczałkowickie, by przeciwdziałać powodzi”. Materiał dostępny jest na stronie: www.tvs.pl/informacje/27921  (16.08.2010 r.).

 

pdf O wydarzeniu pisał również „Polska Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Uśka płynie przez Goczałkowice” („Polska Dziennik Zachodni”, 18.08.2010 r., nr 192, s. 6).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.