facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prace wykopaliskowe z udziałem studentów UŚ

WNS

W dniach 12–23 lipca 2010 r. studenci historii Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli w obozie naukowym zorganizowanym przez Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŚ. Celem tegorocznego obozu było przeprowadzenie prac wykopaliskowych na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska Gąszczyk niedaleko Częstochowy. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego wzięło w nich udział dziesięć osób. Badania archeologiczne odbyły się pod nadzorem pracowników Działu Archeologii Muzeum Częstochowskiego: Macieja Kosińskiego, Gerty Bielińskiej i Magdaleny Wieczorek-Szmal.

Prace wykopaliskowe miały charakter sondażowy – stanowiły podstawę pod przyszłoroczne badania na szerszą skalę, co w rezultacie prowadzić ma do rekonstrukcji grodziska. W czasie wykopalisk odnaleziona została duża ilość fragmentów ceramiki datowanych na okres ok. 750–550 lat p.n.e., posiadających cechy charakterystyczne dla kultury łużyckiej oraz naczyń z czasów wczesnego średniowiecza. Ponadto odkryto pozostałości po dawnych obiektach mieszkalnych i gospodarczych.

Obozy organizowane są każdego roku, zaś ich celem jest wszechstronne badanie przeszłości regionu śląskiego. Inicjatorem i opiekunem naukowym obozów jest prof. dr hab. Antoni Barciak, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii. Uczestnikami byli nie tylko studenci, ale również doktoranci i absolwenci UŚ, którym obozy dają możliwość zdobywania praktycznej wiedzy na temat badań historycznych.

W czasie poprzednich obozów przeprowadzano prace inwentaryzacyjne dokumentujące zabytki historyczne m.in. Rud i Janowa, zbierano inskrypcje z terenów np. Katowic i Mysłowic, włączano się także w badania archeologiczne np. badania gródków stożkowych w Dankowicach oraz w Żurawiu.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.