facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Summer School on Plant Biotechnology in Agriculture

Od 5 do 16 lipca 2010 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w ramach Summer School on Plant Biotechnology in Agriculture wybitni specjaliści prowadzili wykłady z zakresu biotechnologii roślin użytkowych. W ciągu dwóch tygodni około dwudziestu uczestników Letniej Szkoły wzięło udział w 24 półtoragodzinnych wykładach.
Wykładowcami byli naukowcy z Aberystwyth (Wielka Brytania), Poczdamu (Niemcy) oraz z ośrodków naukowych w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.
Letnia Szkoła była jednym z zadań w ramach projektu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” realizowanego na kierunku biotechnologia.
Otrzymane w roku 2008 wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pochodzi ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkolnictwo wyższe i nauka” i ma na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.