facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

REKTOR UŚ W SKŁADZIE NARODOWEJ RADY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz prof. Genowefa Grabowska (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Senator RP - Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej) weszli w skład Narodowej Rady Integracji Europejskiej powołanej do życia przez Premiera Rządu RP Leszka Millera w związku z nabierająca rumieńców rządową akcją propagowania w Polsce idei zjednoczonej Europy. Wśród członków Rady znaleźli się między innymi przedstawiciele środowisk akademickich, duchowieństwa, mediów, twórcy kultury, samorządowcy i politycy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.