facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Obudowa monitora snu objęta ochroną

Zdjęcie obudowy monitora snu

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Obudowa urządzenia służącego do monitorowania snu została objęta ochroną wzoru przemysłowego na terenie całej Unii Europejskiej. Autorami projektu są pracownicy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik oraz mgr inż. Michał Pielka.

Przedmiotem ochrony jest wzór obudowy stacji bazowej systemu monitorowania snu. Wyznacznikiem przy realizacji projektu było uzyskanie wysokiej funkcjonalności rozwiązania. Obudowę zaprojektowano tak, aby urządzenie można było wykorzystać również jako np. ładowarkę indukcyjną, świecznik, lampkę nocną czy optoelektroniczny element dekoracyjny.
 

Obudowa stacji bazowej systemu monitorowania snu w kolorze kremowym, przypominająca małą kolumnę ze świecącymi elementami dekoracyjnymi
Obudowa stacji bazowej systemu monitorowania snu
zrealizowana metodą druku 3D
Fot. Michał Pielka
 

Zespół z UŚ opracował nie tylko kształt, wygląd i funkcjonalność obudowy, lecz również własną technologię, która gwarantuje skuteczność działania urządzenia służącego do badania parametrów życiowych, takich jak: częstotliwość i głębokość oddechu, puls czy zmiana położenia ciała. Opracowana technologia wykorzystana będzie do monitorowania snu niemowląt czy zdrowia osób wymagających stałej opieki lekarskiej, umożliwiając szybszą interwencję lekarza w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia pacjenta.

Zgodnie z uzyskanym certyfikatem ochronie podlegają:  wygląd obudowy, na którą składają się: kształt, forma, motywy dekoracyjne, a także dobór kolorów i materiałów, z których wykonany jest produkt. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje naukowcom wyłączne prawo do jego używania na terenie Unii Europejskiej przez okres 5 lat, począwszy od daty zgłoszenia wzoru.

Projekt jest realizowany we współpracy ze spółką celową Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. z o.o. w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.