facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trwa letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

studenci Letniej Szkoły

30 lipca 2010 roku w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się uroczysta inauguracja organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej jubileuszowej XX letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej oraz XIX warsztatów polonistycznych. W inauguracji udział wezmą m.in. JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dr Bogusław Szymański, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, władze Cieszyna i Starostwa Cieszyńskiego.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Sława czy chwała? Przemiany w paradygmacie polskiego patriotyzmu” wygłosi prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska, wykład nawiąże m. in. do bitwy pod Grunwaldem, by przybliżyć słuchaczom tegoroczne obchody rocznicowe. Letnia szkoła trwać będzie od 30 lipca–25 sierpnia 2010 r., a warsztaty od 30 lipca do 16 sierpnia.

Na cieszyński kurs przyjedzie około 200 studentów z 35 krajów m.in.: z Australii, Czech, Niemiec, Rosji, Japonii, Wietnamu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga i Francji. Na uczestników letniej szkoły i warsztatów czeka intensywna nauka języka polskiego, seminaria i wykłady o Polsce, literaturze, kulturze, historii, metodyce nauczania języka polskiego jako obcego, zajęcia kulturalne oraz turystyczno-rekreacyjne. Prawie 40 studentów polskiego pochodzenia może uczestniczyć w letnich kursach dzięki finansowaniu Senatu RP, 60 żaków to stypendyści Rządu Polskiego, wytypowani na przyjazd do Cieszyna przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ponad 20 osób to stypendyści Polonijnego Centrum Nauczycielskiego. Spora część programu kulturalnego jest sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W tym roku studentów-obcokrajowców w Cieszynie odwiedzą po raz kolejny: Krzysztof Zanussi, wybitny polski reżyser, wykładowca UŚ oraz Jan Olbrycht – eurodeputowany. Istotnym wydarzeniem w czasie letniego kursu języka polskiego będzie „Sprawdzian z polskiego”, w którym uczestniczą wszyscy studenci letniej szkoły i warsztatów oraz goście przybyli z różnych krajów i zaprzyjaźnionych szkół języka polskiego w Polsce. Konkurs odbędzie się 14 sierpnia 2010 r. Treść dyktanda przygotuje prof. dr hab. Aldona Skudrzyk. Osoba, która najlepiej napisze dyktando, otrzyma tytuł „Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego” oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kolejnej letniej szkole.

15 sierpnia 2010 r. odbędzie się „Wieczór Narodów”. W tym dniu studenci będą reprezentować swoje kraje, występując na estradzie na cieszyńskim Rynku, śpiewając piosenki, częstując tradycyjnymi potrawami lub ucząc egzotycznych języków. Jubileuszowy Wieczór Narodów zakończy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zatytułowany „Ze »Śląskiem« w Europie”.

 

O wydarzeniu pisał „Polska Dziennik Zachodni” w artykule Bogumiły Hrapkowicz pt. „Uczą się polskiego” .

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.