facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CERTYFIKACJA PO POLSKU

logo W poniedziałek 8 kwietnia na Wydziale Filologicznym odbyło się spotkanie dotyczące reguł egzaminowania i certyfikacji języka polskiego jako obcego, którego organizatorem była Szkoła Języka i Kultury Polskiej, od ponad 10. lat kształcąca obcokrajowców w zakresie wiedzy o polszczyźnie i obyczajach Polaków. Gościem Szkoły była prof. Josephine Lewkowicz, która obecnie pracuje w Hong-Kongu. Profesor Lewkowicz zajmuje się przygotowywaniem różnego typu testów z języka angielskiego oraz teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi testowania. Pierwszą częścią spotkania był wykład o przygotowywanych obecnie testach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, których opracowanie ma na celu wprowadzenie w życie państwowych egzaminów z języka polskiego dla obcokrajowców (analogicznych do First Certificate Egzam z języka angielskiego). Prof. Josephine Lewkowicz wyraziła swoją opinię o części egzaminu dotyczącej testowania wiadomości o kulturze polskiej, a także przedstawiła najnowsze teorie dotyczące niezbędnych elementów dobrze napisanego testu. Po wykładzie miała miejsce dyskusja, w której zastanawiano się nad zasadami doboru materiału kulturowego, który ma obowiązywać kandydatów przystępujących do testu. Rozważano też różne możliwości przeprowadzania i organizowania egzaminów ustnych oraz możliwości ich jak najbardziej obiektywnego oceniania. Dyskusja była bardzo interesująca, gdyż Szkoła Języka i Kultury Polskiej bierze aktywny udział w pracach zmierzających do uruchomienia systemu certyfikacyjnego w Polsce. Siedziba Szkoły Języka i Kultury Polskiej mieści się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy placu Sejmu Śląskiego 1 IV piętro, pokój 424 40-032 Katowice tel. 200 94 24 tel./fax 251 29 91 e-mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.