facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WIZYTA DELEGACJI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W UNIWERSYTECIE

logo Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej z Prezesem Leonem Kieresem na czele złoży wizytę w Uniwersytecie Śląskim we wtorek 16 kwietnia. Spotkanie z władzami naszej uczelni ma na celu podpisanie Deklaracji Współpracy pomiędzy obydwoma instytucjami, która objąć ma prowadzenie wspólnych badań naukowych, wzajemne udostępnianie zgromadzonych dokumentów, materiałów i informacji oraz organizowanie konkursów historycznych, konferencji, seminariów, sesji i wystaw dla lepszego upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski. Naszą uczelnię będą reprezentować: JM Rektor prof. Tadeusz Sławek, Prorektorzy oraz Kierownik Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Wydziału Nauk Społecznych prof. Jan Iwanek i Dyrektor Instytutu Historii prof. Idzi Panic. Współpraca IPN i Uniwersytetu Śląskiego powinna przebiegać ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni nazistowskich, wojennych, komunistycznych i innych, wymierzonych przeciwko pokojowi, ludzkości, dokonanych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. W spotkaniu z władzami Uniwersytetu Śląskiego wezmą udział: Prezes IPN Leon Kieres, Członek Kolegium IPN Andrzej Grajewski, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Publicznej Władysław Bułhak, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach Andrzej Sikora, Naczelnik Oddziału BEP w Katowicach Adam Dziurok, Asystent Prezesa IPN Tomasz Poręba.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.