facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kanclerz i zastępcy kanclerza

Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego
dr Agnieszka Skołucka

dr Agnieszka Skołucka

 

 

Zastępca kanclerza
ds. inwestycji
i zarządzania logistycznego
mgr Agnieszka Maj 

AM

Zastępca kanclerza
ds. administracyjnych
i zarządzania mieniem
mgr Krystyna Fus

KP
 

 

 

p.o. zastępcy kanclerza
ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
mgr Dariusz Laska

Dariusz Laska
Kwestor
Uniwersytetu Śląskiego
mgr Urszula Ziegler

Urszula Ziegler

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.