facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROF. ANDRZEJ T. JANKOWSKI RADZI W OSTRAWIE

Prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Katedry Geografii Fizycznej, został wybrany członkiem Rady Naukowej Studiów Doktoranckich Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu w Ostrawie w zakresie geografii. Nowo utworzone międzynarodowe gremium będzie odpowiedzialne za określanie kierunków działalności badawczej i programu studiów doktoranckich, które oficjalnie rozpoczną funkcjonowanie z dniem 1 października 2002 roku. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się we wtorek 9 kwietnia, funkcję jej przewodniczącego sprawuje prof. Vladislav Kříž.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.