facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TARGI EDUKACYJNE W BYTOMIU

logo ZSO nr 3 w Bytomiu W dniach 11 i 12 kwietnia (czwartek-piątek) odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (przy ul. Powstańców Śląskich 2) w Bytomiu IV Targi Edukacyjne, których celem jest dostarczenie niezbędnych informacji z zakresu możliwości dalszego kształcenia i warunków rekrutacji uczniom ostatnich klas szkół średnich z Bytomia, Radzionkowa i Piekar Śląskich. Uniwersytet Śląski reprezentować będzie w Bytomiu Samorząd Studencki, w przygotowaniu i organizacji naszego udziału w Targach uczestniczy także Biuro Promocji i Karier. Wśród wystawców znajdą się przedstawiciele szkół wyższych, policealnych i pomaturalnych (publicznych i niepublicznych) oraz Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Zaplanowano również wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego i warsztaty prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej oraz PUP. Harmonogram wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego: czwartek 11 kwietnia godz. 10:30 prof. Elżbieta Zipper (Zakład Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki): O komputerach kwantowych i niezwykłych własnościach nanorurek węglowych godz. 12:00 i 13:00 mgr Magdalena Siwińska-Olszówka (Biuro Promocji i Karier): Maturzysta u progu kariery piątek 12 kwietnia godz. 10:30 mgr Artur Widawski (Katedra Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi): Satelity meteorologiczne w badaniach środowiska przyrodniczego godz. 12:00 dr Jacek Warchala (Zakład Współczesnego Języka Polaskiego Instytutu Języka Polskiego): Język reklamy Wystawcy na IV Targach Edukacyjnych ZSO nr 3: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu Medyczne Studium Zawodowe w Bytomiu Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Zabrzu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu Policealne Studium Zawodowe w Bytomiu – administracja Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki Policealne Studium Reklamy w Katowicach Policealne Studium Zawodowe w Bytomiu – turystyka Policealne Studium Zawodowe przy ZSMech.-Sam. w Bytomiu Politechnika Śląska w Gliwicach Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu Uniwersytet Śląski w Katowicach Wyższa Szkoła Ekonomi i Administracji w Bytomiu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Chorzowie
zobacz fotoreportaż z Targów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.