facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Zielnik Śląski” - projekt edukacji ekologicznej

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników Planeta, działające przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w okresie letnich miesięcy realizuje projekt edukacji ekologicznej młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pt.: „Zielnik Śląski” w ramach programu „Młodzież w działaniu” we współpracy ze Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” w Katowicach.
 

Członkowie Koła samodzielnie będą koordynować i prowadzić zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty terenowe, które swoją tematyką obejmują treści związane z bogactwem przyrodniczym Górnego Śląska. Sam projekt, finansowany ze środków unijnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), podzielony został na trzy bloki tematyczne:

  • warsztaty botaniczne,
  • warsztaty zoologiczne: „Tajemniczy świat owadów”,
  • warsztaty ekologiczne: „Życie w kropli wody”.

W ramach zaplanowanej na czerwiec części botanicznej podopieczni Stowarzyszenia zaznajomili się z okoliczną florą, mieli okazję do własnoręcznego wykonania zielnika, zapoznania się z technikami uprawy i pielęgnacji kwiatów doniczkowych oraz poznania ewenementów świata roślin takich, jak zdolne do polowania na owady rośliny mięsożerne.
Prowadzone przez członków KN Planeta warsztaty zoologiczne dają uczestnikom okazję do samodzielnego połowu owadów. Następnie okazy zostają umieszczone w gablotach entomologicznych. Blok tematyczny obejmuje pokazy filmów przyrodniczych, prezentacje multimedialne oraz piknik na świeżym powietrzu. Kończące projekt warsztaty ekologiczne pozwalają młodzieży na obserwacje mikroskopowe pospolitych gatunków wodnych mikroorganizmów, dając również sposobność zwiedzenia laboratorium hydrobiologicznego oraz uczestnictwa w plenerze malarskim i fotograficznym.
Część warsztatową wzbogaciły wyjazdy terenowe w okolice zbiorników Pogoria, do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz na leżącą na obrzeżach tej miejscowości Pustynię Błędowską, stanowią dla wychowanków Stowarzyszenia wspaniałą okazję do utrwalenia znajomości fauny i flory naszego regionu oraz jego bogactwa krajobrazowego i kulturowego.

Uczestniczący w projekcie podopieczni katowickiej „Arterii” chętnie biorą udział w zajęciach poświęconych tematyce środowiskowej, wykazując się zaangażowaniem w warsztatach terenowych i laboratoryjnych, podejmują z entuzjazmem nowe wyzwania i z pasją poznają otaczającą ich przyrodę oraz jej śląską specyfikę.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników Planeta

Celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań i różnorodnych pasji biologicznych członków przez współpracę studentów o rozmaitych zainteresowaniach w obrębie nauk przyrodniczych. Poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach naukowych i wyjazdach terenowych, członkowie Koła o różnych specjalnościach z zakresu nauk biologicznych mają okazję do wymiany doświadczeń i poszerzania horyzontów wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności. Realizowany przez Koło program obejmuje również działalność dydaktyczną realizowaną przy współpracy z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie aktywności. Koło podejmuje inicjatywy edukacji ekologicznej i aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego.

Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”

Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Więcej informacji i relacje z aktualnej działalności stowarzyszenia można znaleźć na: www.arteria.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.