facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

REKTOR ELEKT PROF. DR HAB. JANUSZ JANECZEK

PROF. DR HAB. JANUSZ JANECZEK W drugiej turze głosowania w wyborach na stanowisko rektora Uniwersytetu Śląskiego (trzyletnia kadencja rozpoczyna się 1 września roku akad. 2002/2003) zwyciężył prof. dr hab. Janusz Janeczek, zdobywając 96 głosów (na 189 oddanych i ważnych), wyprzedzając tym samym swego głównego kontrkandydata - prof. dr. hab. Krystiana Roledera - o trzy głosy. Wyniki pierwszej tury głosowania przedstawiały się następująco: prof. dr hab. Józef Bańka - 22 głosy, prof. dr hab. Janusz Janeczek - 88 głosów, prof. dr hab. Krystian Roleder - 78 (oddano 191 głosów, w tym 3 nieważne). Rektorowi Elektowi serdecznie gratulujemy! Prof. Janusz Janeczek jest absolwentem geologii na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie się doktoryzował i habilitował, od 1984 roku jest związany z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Od 1994 do 2000 był Kierownikiem Zakładu Mineralogii w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi, w 2000 roku obrany Kierownikiem Katedry, od czerwca 1995 do chwili obecnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk o Ziemi. W latach 1993-99 prof. Janusz Janeczek był członkiem senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, od 1993 do 1999 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi (1993-1996 ds. studenckich; 1996-1999 ds. nauki). W kadencji 1996/99 obrany członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego, w maju 1999 roku objął stanowisko Prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu w kadencji 1999-2002. Prof. Janusz Janeczek piastuje także funkcję radcy Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Jest laureatem Nagrody Naukowej im. Ignacego Domeyki Polskiej Akademii Nauk, w 1997 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.