facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”

"Czy psychologia może wspierać przedsiębiorczość?" - na to pytanie w swoim wykładzie odpowiedziała prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik
"Czy psychologia może wspierać przedsiębiorczość?" - na to pytanie w swoim wykładzie odpowiedziała prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik

Foto: Paweł Bajor

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.