facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”

...Tamara Jurewicz, Janusz Piechoczek
...Tamara Jurewicz, Janusz Piechoczek

Foto: Paweł Bajor

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.