facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”

Wykłady wygłosili m. in. dr Stanisława Mielimąka, dr Zbigniew Kadłubek...
Wykłady wygłosili m. in. dr Stanisława Mielimąka, dr Zbigniew Kadłubek...

Foto: Paweł Bajor

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.