facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”

30 czerwca 2010 r. w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbyła się konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”
30 czerwca 2010 r. w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbyła się konferencja naukowa pt. „Sokrates na rynku pracy. Horyzonty przedsiębiorczości akademickiej”

Foto: Paweł Bajor

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.