facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NAUKA, RACJONALNOŚĆ I PRAWDA W ROCZNICĘ URODZIN K. R. POPPERA

Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na konferencję: Nauka - racjonalność - prawda, organizowaną w setną rocznicę urodzin Karla Raimunda Poppera (1902-1994) - austriackiego filozofa analitycznego, twórcy oryginalnych koncepcji w metodologii, filozofii nauki i filozofii społecznej, krytyka totalitaryzmu. Dwudniowe obrady (8-9 kwietnia) odbywać się będą w sali sympozjalnej nr III na czwartym piętrze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach). PROGRAM KONFERENCJI: poniedziałek 8 kwietnia 9:30 Rozpoczęcie obrad 9:45 doc. dr hab. Adolf Szołtysek (UŚ): Ontologia zdania 10:30 dr hab. Adam Grobler (UJ): Czy falsyfikacjonizm jest zgodny z korespondencyjną teorią prawdy 11:15 ks. dr hab. Stanisław Wszołek (PAT): Esencjalizm znaczeniowy a ontologiczny 12:00 dr Artur Koterski (UMCS): Zdania bazowe a protokoły 13:00 przerwa obiadowa 14:00 ks. dr Bogusław Wójcik (PAT): Popperowski postulat trzech światów a naturalistyczna koncepcja umysłu 14:45 dr Bogdan Ogrodnik (UŚ): W kierunku jedności przyrody. Rozważania na kanwie Popperowskiej koncepcji trzech światów 15:30 dr Jan Bigaj: Przewidywanie jako cel poznania naukowego według K. R. Poppera wtorek 9 kwietnia 9:00 mgr Bartosz Brożek (PAT): Popper wobec semantycznej teorii prawdy 9:30 mgr Joanna Gęgotek: Metafizyczne programy badawcze Poppera a naukowe programy badawcze Lakatosa 10:00 Premysl Dvorsky 10:30 Karel Sebela 11:00 Andrea Krejci 11:30 mgr Grzegorz Kubiński (UJ): Miejsce Cyberprzestrzeni w koncepcji trzech światów K. R. Poppera 12:00 Wojciech Jach (Uniwersytet Wrocławski): Między społeczeństwem otwartym a zamkniętym 12:30 Marcin Łazarz (UŚ): Obiektywność nauki a empiryczna baza 13:00 Wojciech Hanuszkiewicz (UŚ): Problem języka w filozofii K. R. Poppera 13:30 Zakończenie konferencji. Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Śląskiego działa przy Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych, jego opiekunem jest dr Jacek Surzyn – związany z Zakładem Historii Filozofii. Szczegółowe pytania dotyczące przebiegu konferencji i działalności Koła prosimy kierować pod adres e-mailowy: filosKNF@saba.wns.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.