facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wręczenie certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji

Na zakończenie uroczystości zastępca dyrektora CKU podziękowała wszystkim, którzy wspierali dotychczasowe edycje projektu i przyczyniali się do jego rozwoju
Na zakończenie uroczystości zastępca dyrektora CKU podziękowała wszystkim, którzy wspierali dotychczasowe edycje projektu i przyczyniali się do jego rozwoju

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.