facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XX SZKOŁA SPELEOLOGICZNA

25 lat temu w zimowej scenerii masywu Śnieżnika w Sudetach rozpoczęła się tradycja corocznych, interdyscyplinarnych i międzynarodowych spotkań Szkoły Speleologicznej. Kolejne spotkania w ramach Szkoły odbędą się w dniach od 9 do 15 lutego w Cieszynie i Liptowskim Mikulaszu. Organizatorami tegorocznych spotkań w ramach Szkoły Speleologicznej są: - Pracownia Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego Katedry Geomorfologii Uniwersytetu Śląskiego, - Słowackie Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii, - Zarząd Jaskiń Słowackich w Liptowskim Mikulaszu. W trakcie trwania Szkoły czynna będzie wystawa publikacji z księgozbioru "Krasu i speleologii" działającego przy Pracownii Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. XX Szkoła Speleologiczna odbędzie się pod auspicjami Komisji Krasu Międzynarodowej Unii Geograficznej oraz pod honorowym patronatem JM Rektora UŚ Prof. Tadeusza Sławka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.