facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie nauczycieli polskich w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie

W dniach 11 - 17 kwietnia 2010 r. w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie odbyło się szkolenie grupy nauczycieli w zakresie cząstek elementarnych, modelu standardowego, budowy i zastosowań akceleratorów, detektorów cząstek, teorii Wielkiego Wybuchu, powstania Wszechświata, kosmologii, materii i antymaterii, eksperymentów prowadzonych aktualnie w CERN, sieci komputerowych GRID i technik przetwarzania danych.

W ramach szkolenia odbywały się również zajęcia warsztatowe oraz zwiedzanie samego Centrum wraz z prezentacją prowadzonych obecnie i planowanych na najbliższą przyszłość badań naukowych. W trakcie wyjazdu grupa polskich naukowców odwiedziła także fabrykę antymaterii oraz wystawę Microcosm poświeconą celom i historii badań prowadzonych w CERN.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.